Razem=Łatwiej

1% dla Stowarzyszenia Razem=Łatwiej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Razem=Łatwiej.

Zarząd Stowarzyszenia zawarł porozumienie z Fundacją Pracowniczą Pro-Eko z Łazisk Górnych, która zgodziła się pośredniczyć w przekazywaniu zadeklarowanych przez Państwa środków dla naszego Stowarzyszenia .

Jak przekazać kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku dochodowego za rok 2015 na deklaracji PIT 37:

  • w część J ?WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)? w pkt. 137 należy wpisać nr KRS Fundacji Pracowniczej PRO-EKO tj. 0000064561,
  •  w pkt. 138 ?Wnioskowana kwota? należy wpisać odpowiednią kwotę, jaką chcemy przekazać na rzecz stowarzyszenia (do 1 % kwoty z poz. 126 deklaracji PIT zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  • w części K ?INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE? w pkt. 139 ?Cel szczegółowy 1%? należy wpisać hasło: RAZEM = ŁATWIEJ.

Zebrane środki planujemy przeznaczyć między innymi na:

  • cykliczne zajęcia z języka angielskiego dla 3 grup wiekowych tj. klas I ?III, klas IV -VI oraz dorosłych
  • kurs obsługi komputera dla dorosłych

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia Razem = Łatwiej

Przykład wypełnienia PIT