Razem=Łatwiej

1% dla Stowarzyszenia Razem=Łatwiej

Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie do wszystkich osób pragnących wspierać działalność naszego stowarzyszenia i przekazanie kwoty 1% na kolejne nasze działania.

Zarząd Stowarzyszenia zawarł porozumienie z Fundacją Pracowniczą Pro-Eko z Łazisk Górnych, która zgodziła się pośredniczyć w przekazywaniu zadeklarowanych przez Państwa środków dla naszego Stowarzyszenia.

Dzięki Państwa wsparciu, za zeszłoroczne środki otrzymane z 1% udało nam się sfinansować:

  • wyjazd do kina dzieci uczestniczących w wakacyjnym wypoczynku,
  • od września do grudnia opłacono lektora języka angielskiego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły w Zgoniu - zajęcia były prowadzone  4 godziny tygodniowo dla 4 grup wiekowych. 

Pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć zgodnie z wcześniejszą deklaracją zarządu na:

  • bezpłatne zajęcia z lektorem języka angielskiego  (zajęcia zostaną wznowione dla wszystkich zainteresowanych uczniów na okres luty - czerwiec. dla 4 grup wiekowych),
  • 7 lutego  o godzinie 16.00 rozpoczynamy 5 tygodniowy kurs  komputerowy dla początkujących,
  • w okresie wakacyjnym zostanie dofinansowany wakacyjny wypoczynek zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem = Łatwiej dla uczniów naszej szkoły.

Aby przekazać kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku dochodowego za rok 2016 na deklaracji PIT 37 należy:

  • w część J "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" w pkt. 137 należy wpisać nr KRS Fundacji Pracowniczej PRO-EKO tj. 0000064561,
  •  w pkt. 138 "Wnioskowana kwota" należy wpisać odpowiednią kwotę, jaką chcemy przekazać na rzecz stowarzyszenia (do 1 % kwoty z poz. 126 deklaracji PIT zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  • w części K "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" w pkt. 139 "Cel szczegółowy 1%" należy wpisać hasło: RAZEM = ŁATWIEJ.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia Razem = Łatwiej

Przykład wypełnienia PIT