Razem=Łatwiej

Dzień Kobiet 2015

6 marca Panie z naszej miejscowości, sponsorzy i zaproszeni goście bawili się na III Biesiadzie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Razem Łatwiej i Szkołę Podstawową w Zgoniu z okazji Dnia Kobiet.
Gdy przygotowywaliśmy nasze pierwsze spotkanie, nie przypuszczaliśmy że, impreza spotka się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Jak wiadomo nasze stowarzyszenie powstało aby wesprzeć budowę sali gimnastycznej, która powstała w błyskawicznym tempie a przy okazji zrodziło się wiele ciekawych pomysłów jak choćby dzisiejsze spotkanie - które staramy się realizować z coraz większym rozmachem.
Gości powitał i złożył życzenia Pan Sebastian Jeziorski członek zarządu Stowarzyszenia Razem = Łatwiej. W tym roku bawił nas zespół ?Chopcy z Łazisk? który zagrał dla nas razem z Panem Andrzejem Janasikiem.
O godzinie 19,00 wystąpiła grupa wokalno ? teatralna działająca przy stowarzyszeniu oraz jako schola przy Parafii w Zgoniu którą prowadzi Joanna Bortlik i Ewelina Stawowska. Każde nasze spotkanie przygotowują wolontariusze.
Nie sposób podziękować wszystkim - tą imprezę pomogli przygotować : Olga Kaniewska, Róża Kępka, Grażyna, Joasia, Łukasz Bortlik, Maria i Sebastian Jeziorscy , Małgorzata Szromek, Kasia Krymer, Lucyna Liszka, Karina Stawowska, Ela Migas, Bogusia Zientek, Adam Ryguła, Basia i Krzysztof Gałeczka oraz nasz nowy wolontariusz Paweł Płonka który imprezę fotografował i filmował.
Tegoroczna impreza okazała się wyjątkowo udana, jak zwykle prowadzona w formie biesiady śląskiej a bawiący nas zespół bardzo się podobał się uczestnikom. Panowie z zespołu proszą o udział w głosowaniu na ich piosenkę biorącą udział w konkursie Radia Piekary. Zagłosować można SMS na nr 71100 o treści: SLP RADIO PIEKARY CHOPCY Z ŁAZISK BYĆ SZCZĘŚWYM.
Zadowoleni Goście opuszczali salę gdy zespół zakończył zabawę i już zapowiedzieli udział w przyszłorocznej imprezie.

Dziękujemy za udział we wspólnej zabawie i zapraszamy za rok.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Spotkanie opłatkowe 2014

19 grudnia Stowarzyszenie Razem = Łatwiej, Parafia św. Antoniego i Szkoła Podstawowa nr 9 w Orzeszu- Zgoniu, zorganizowały wspólnie II spotkanie opłatkowe dla mieszkańców z grupy wiekowej 65+ które staje się piękną tradycją naszej miejscowości i przykładem bardzo dobrej współpracy. Cieszy fakt iż w spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. O godzinie 15.00 została odprawiona przez księdza Proboszcza Krzysztofa Jaska msza św. w intencji seniorów Zgonia. Po mszy św. udaliśmy się do szkoły w Zgoniu na spotkanie opłatkowe gdzie gości przywitali i złożyli zebranym życzenia świąteczne kolejno: Pani Dyrektor Szkoły Olga Kaniewska, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Razem = Łatwiej, radna Grażyna Bortlik, a następnie ksiądz proboszcz Krzysztof Jasek, który po powitaniu rozpoczął spotkanie wspólnym śpiewem z akompaniamentem organisty kolędy Cicha noc. Przy wspólnym stole zasiedli także zaproszeni goście Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Anna Czarnacka, sołtys Eugenia Krzyż, wieloletnia radna Teresa Brzakalik i były sołtys Eryk Mitrenga. Następnie dla gości wystąpiła z krótkim programem schola. Spotkanie przy stole zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Razem = Łatwiej i księdza proboszcza Krzysztofa Jaska. Podobnie jak w ubiegłym roku spotkanie przygotowali pracownicy szkoły i członkowie stowarzyszenia. Potrawy na świąteczny stół przygotowały panie: Róża Kępka, Bożena Kasprusz, Anna Szołtysek, Grażyna Bortlik a pomagały im Barbara Gałeczka, Maria Migas, Anna Jaszczyk, Bogusława Zientek, Sabina Bernat, Renata Mrowiec i Joanna Bortlik. Spotkanie miało niezwykły klimat, gdyż z powodu awarii elektrycznej większość naszego spotkania odbyła się przy świecach. Dziękujemy za udział w imprezie.

Zapraszamy za rok.

 GALERIA ZDJĘĆ

 

Zabawa Andrzejkowa 2014

15 listopada 2014r. odbyła się III integracyjna zabawa andrzejkowa. Tym razem bawiliśmy się w Sali Przyjęć w Królówce . Zabawę prowadził: ?DJ BO? ? Dariusz Rzeszut. Impreza jak, dwie poprzednie okazała się bardzo udana. Goście byli zadowoleni zarówno z oprawy muzycznej jak i serwowanego menu. Na zabawie bawili się z nami zaproszeni goście specjalni - Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafraniec i Radny Wojewódzki Piotr Zienc, którym w ten sposób chcieliśmy podziękować za decyzje i wsparcie inicjatywy budowy sali gimnastycznej którą oddaliśmy do użytku dwa dni wcześniej - 13 listopada. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i już teraz zapraszamy na przyszłoroczna imprezę.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Otwarcie sali gimnastycznej

13 listopada 2014 r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowej sali gimnastycznej przy naszej szkole. Gdy 2 lata temu rozpoczęliśmy starania o budowę sali gimnastycznej nikt nie przypuszczał, iż nasze marzenia tak szybko się zrealizują. Pokazaliśmy, iż społeczność naszej miejscowości potrafi się zorganizować. Z inicjatywy Rady Rodziców na czele z przewodniczącą Marią Jeziorską, i Aliną Mzyk (późniejszym Prezesem Stowarzyszenia Razem = Łatwiej) zebraliśmy ponad 600 podpisów pod petycją do władz miasta w sprawie budowy sali. Grupa rodziców z dyrektorem Szkoły w Zgoniu przychodziła na sesje rady miejskiej i komisje, by przekonać radnych do budowy sali przy szkole. W celu wsparcia inicjatywy budowy sali założyliśmy stowarzyszenie Razem = Łatwiej, które gromadziło środki na doposażenie sali. Stowarzyszenie zadeklarowało pomoc finansową przy wyposażeniu sali, co już się stało, i będzie kontynuowane. Nie kończymy działalności. Mamy wiele pomysłów na pozyskanie grantów i funduszy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na tej sali, by tętniła życiem od rana do wieczora i by służyła nie tylko uczniom, ale także młodzieży i dorosłym mieszkańcom Zgonia. Stowarzyszenie ze zgromadzonych środków finansowych w przyszłym roku wesprze budowę boiska, które będzie dopełnieniem infrastruktury szkolnej.

Dzieci nareszcie mają godne warunki do uprawiania sportu. Nasza sala jest piękna i nowoczesna. A dodatkowo nasza szkoła zyskała salę komputerową, która znajduje się nad pomieszczeniami przy sali gimnastycznej.

Szkoła w Zgoniu była ostatnią placówką w mieście w której nie było sali gimnastycznej. Nareszcie odzyskaliśmy stołówkę, w której urządzona była sala do ćwiczeń. Przy okazji tej inwestycji gmina wyremontowała również kotłownię, która jest obecnie nowoczesną i spełniającą normy ekologiczne.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Andrzej Szafraniec, Przewodniczący Rady Miasta Jan Mach , radny wojewódzki Piotr Zienc, Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu Anna Czarnacka, Alina Mzyk Prezes Stowarzyszenia Razem = Łatwiej, Marek Bem- Naczelnik Wydziału Budownictwa, Franciszk Oczadło z firmy budowlanej Faro

Bardzo dziękujemy, wszystkim którzy przyczynili się do powstania naszej sali gimnastycznej.

 

 

VI Walne Zebranie Członków

Zebranie członków Stowarzyszenia Razem=Łatwiej otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Alina Mzyk. Poinformowała, że Stowarzyszenie liczy obecnie 77 członków ( w tym 1 członek honorowy) .

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2014r.

Pani Alina Mzyk przedstawiła informację, że Stowarzyszenie działa już aktywnie dwa lata i obecnie jest możliwość podjęcia starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co w przyszłości umożliwi uzyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarząd Stowarzyszenia przygotował stosowne uchwały w tej sprawie.

Pani Alina Mzyk przedstawiła działania, które odbyły się w 2014 roku ? wiele informacji na bieżąco ukazuje się w Gazecie Orzeskiej, z którą Stowarzyszenie aktywnie współpracuje a także na stronie internetowej:

 • Wyjazd na kulig do Wisły Czarne (luty)

 • Dzień Kobiet (marzec) ? biesiada,

 • Spotkania dla osób 40+

 • Akcja sprzątanie Zgonia (kwiecień)

 • Konkurs dla dzieci Ekologiczna Zakładka (kwiecień)

 • Festyn Rodzinny (czerwiec) ? występ grupy recytatorsko ? muzycznej

 • WAKACJE 2014 lipiec-sierpień

Realizacja zadania publicznego ?Nudy nie lubimy i w wakacje się bawimy? dofinansowanego z środków Urzędu Miasta Orzesze w wysokości 2 tys. zł.

Zadanie o łącznych kosztach ponad 7 tys. zł zrealizowano dzięki pracy i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, nieodpłatnie udostępniono salki katechetyczne przez Parafię Św. Antoniego na zajęcia kółka szachowego i kółka wokalnego , oraz zajęcia dla 40 dzieci, które przez cały tydzień uczestniczyły w tematycznych zajęciach tj. dzień myśliwski, olimpiada dziecięca, wyjazd do kina, wyjazd do chlebowej chaty i wejście na górę Zebrzydka, dzień ze sztuką ? warsztaty teatralne, malowanie koszulek

 • 2 wyjazdy na basen ? 36 uczestników

 • Zajęcia wokalne dla dziewczynek z grupy recytatorsko ? muzycznej ( 1 raz tygodniu przez całe wakacje)

 • 8 zajęć kółka szachowego

 • 2 dniowy wyjazd do Zakopanego dla 45 uczestników

 • 2 dniowy wyjazd do Lichenia dla 20 uczestników

 • Wyjazd do ZOO w Opolu dla 96 uczestników

 • Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy dla 18 uczestników

 • W 2014 roku zaplanowano jeszcze w listopadzie III Integracyjną Zabawę Andrzejkową oraz w grudniu II Opłatek dla Seniorów

Pani Aleksandra Wiechuła ? członek Stowarzyszenia przedstawiła propozycję organizacji w przyszłym roku 2 lub 3 dniowej wycieczki w Pieniny. Ustalono, że szczegóły zostaną przedstawione w ogłoszeniach i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zebrania Członków

Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.09.2014r. podjęto 6 uchwał

Pan Grzegorz Nycz V-ce Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie Stowarzyszenia, koniecznych do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Grzegorz Nycz V-ce Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej woli uzyskania przez Stowarzyszenie Razem=Łatwiej statusu organizacji pożytku publicznego

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Pani Alina Mzyk przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przekazania darowizny dla miasta Orzesze, w związku z możliwością uzyskania przez Sołectwo Zgoń środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok na powstanie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu. Pani Mzyk przedstawiła wstępny kosztorys i zakres rzeczowy budowy boiska, który wstępnie wynosi ok. 40 tys. zł Środki z Funduszu Sołeckiego, które mogą być uzyskane przez Sołectwo to ok. 23 tys. zł ? Stowarzyszenie mogłoby wesprzeć finansowo doposażenie boiska w wysokości 17 tys. zł w formie darowizny dla miasta Orzesze. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pani Alina Mzyk przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przekazania darowizny dla miasta Orzesze na rzecz doposażenia budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu ? Zgoniu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dyskusja i wolne wnioski

Pani Alina Mzyk przedstawiła informacje, że Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco monitoruje sprawę ewentualnego powstania kopalni na terenie Orzesza oraz możliwych zagrożeń z tym związanych. W zebraniach w tej sprawie uczestniczyła między innymi Pani radna Helena Kopel oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Pan Sebastian Jeziorski jest jednym z członków ? założycieli Stowarzyszenia ?Zielone Orzesze?. Zarząd Stowarzyszenia ?Razem=Łatwiej? zobowiązuje się do bieżącego monitorowania tego zagadnienia.

Głos zabrał Pan Paweł Mrówczyński ? zaproszony gość, który przedstawił propozycję organizacji rajdów rowerowych w ramach działalności Stowarzyszenia jak również propozycję organizacji wycieczek wysokogórskich, gdyż posiada odpowiednie uprawnienia do organizacji takich wypraw.

Pani Alina Mzyk przedstawiła informację, że w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się 16.11.2014r. kandydatką na Radną do Rady Miejskiej Orzesza, rekomendowaną przez Stowarzyszenie jest Pani Grażyna Bortlik ? Sekretarz Stowarzyszenia. Pani Bortlik jest inicjatorką wielu wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, koordynuje całość ich organizacji jak również odpowiada za obsługę finansową budżetu Stowarzyszenia.