Razem=Łatwiej

Jak zostać członkiem

Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać każda osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która złoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację chęci przystąpienia do stowarzyszenia jako członek zwyczajny.