Razem=Łatwiej

Co robimy

Nasze plany obejmują działania w kilku kierunkach:

  • Aktywne wspieranie powstania Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu.
  • Edukacja dzieci i młodzieży m.in. poprzez organizowanie zajęć w okresie ferii letnich i zimowych.
  • Promocja aktywności sportowej wśród lokalnej społeczności.
  • Realizacji niewielkich projektów na rzecz społeczności lokalnej, wynikające z jej aktualnych potrzeb.